SAP Business One

SAP Business One je technologicky najvyspelejšie riešenie ERP pre malé a stredné podniky na celom svete. Všetko, čo potrebuje moderná firma v jedinom systéme a stále dostupné v celej firme.

SAP Business One je riešenie pre malé a stredné firmy, ktoré požadujú základnú funkčnosť pre efektívne podnikanie. Umožňuje riadenie procesov účtovníctva, výkazníctva, logistiky a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Pomocou nástrojov umožňujúcich integráciu finančného a predajného riadenia poskytuje priestor pre rýchle rozhodovanie v kritických okamihoch, ako aj on-line prístup ku všetkým informáciám.

 • Ekonomika a financie
 • Logistika a sklady
 • CRM a servis
 • Výroba, plánovanie výroby
 • Výstrahy a schvalovacie procesy
 • Elektronická výmena dát a ED
 • Integrácie s e-shopmi a externými aplikáciami
 • Mobilné aplikácie, webový klient
 • Bi a analytické nástroje
 • najmoderneišia technológia na svete - SAP HANA  
  • work-flow firemných procesov
  • on-line interaktívné analýzy
  • In-Memory computing ve standardu
  • technológia pre spracovanie BigData

 

Popis SAP Business One

SAP® Business One je cenovo prístupné a jednoducho implementovateľné riešenie navrhnuté s cieľom splniť špecifické požiadavky pre malé a stredné podniky. Poskytovaním plne integrovaných finančných a predajných procesov, produkt zabezpečuje pre manažérov prístup k rozhodovaniu na základe reálnych informácií.  Je to jedno riešenie navrhnuté pre podporu kľúčových rozhodnutí, ktoré Vám pomáha robiť všetko – zvyšovať ziskovosť, zvyšovať úroveň podnikania a byť konkurencie schopným.

Dnešné ekonomické podmienky kladú špecifické nároky na malé a stredné podniky. Väčšina týchto podnikov dosiahla vrchol; rozvoj nových podnikateľských príležitostí a zvyšovanie ziskovosti je boj ako žiadny iný. Byť úspešný v tomto prostredí, znamená pre tieto spoločnosti potrebu integrovaného riešenia predurčeného pre plnenie ich potrieb. Potrebujú cenovo prístupné, výkonné riešenie, ktoré zaručuje presnosť a kontrolu – ktoré umožní každému vo firme jednoducho prijať potrebné rozhodnutie v reálnom čase. Namiesto oddelených finančných, skladových a predajných aplikácií,  malé a stredné podniky požadujú integrované riešenie, ktoré zaručuje jeden komplexný zdroj údajov, kontrolné manažérske nástroje a prehľadnosť predajných procesov.

Toto im zaručuje produkt SAP® Business One – cenovo prístupné a jednoducho implemetovateľné riešenie navrhnuté s cieľom splniť špecifické požiadavky malých a stredných podnikov. SAP Business One poskytuje silné a plne integrované riešenie pre riadenie finančných a predajných procesov, a umožňuje manažérom podľa potreby pristupovať k reálnym informáciám a rozhodovacím procesom. Či máte 5 alebo 500 zamestnancov, riešenie pomáha zjednodušiť realizáciu operatívnych a manažérskych procesov. Využitím jedného dátového zdroja môžu firmy využívať manažérske kontrolné nástroje pre zlepšenie efektivity a  sprehľadnenie odbytových procesov.  Naviac nástroje manažérskej kontroly umožňujú manažérom pracovať s rentabilnými zákazníkmi, identifikovať nové príležitosti rastu a zamerať potrebné zdroje na dôležitejšie otázky podnikania.

SAP Business One je užívateľsky jednoduchý pre všetkých vo Vašej spoločnosti – od riadiacich pracovníkov až po výkonných zamestnancov.. Moderné vlastnosti a funkcie, ako napr. Drag&Relate™ pre rôzne typy analýz a výkazov, poskytuje jednoduchý prístup k reálnym aplikačným dátam. To znamená aktívne podnikové riadenie.

SAP Business One je revolučné softwarové riešenie od najväčšieho dodávateľa softwarových riešení na svete: spoločnosti SAP. Jedná sa o riešenie ktoré Vám pomáha robiť všetko –efektívnejšie rozhodnutia, sprehľadniť Vaše podnikanie a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

 

 

Všetky nástroje potrebné pre malé a stredné podniky

Pomocou SAP Business One, Vaši manažéri a zamestnanci majú rozsiahli a efektívnejší prístup k včasným a presným informáciám a preto môžu robiť tak lepšie podnikateľské rozhodnutia. Ponúka široké portfólio nástrojov a funkcií.

SAP Business One poskytuje všetky nástroje potrebné pre:

 • Úspešný rast

SAP Business One je jediné riešenie, ktoré poskytuje CRM systém (Customer Relationship Management – Riadenie vzťahov so zákazníkmi), ktorý obsahuje sledovanie plánu aktivít, riadenie príležitostí, poskytuje databázu informácií o zákazníkoch, strategický predaj a riadenie kontraktov. Integrovaný prístup zabezpečuje komplexný pohľad na každého zákazníka, ktorý zvyšuje rozhodujúcu úroveň spokojnosti a vyhľadáva nové obchodné príležitosti. SAP Business One tiež podporuje Internetový predaj, ktorý umožňuje obchodným partnerom efektívne a  precízne vymieňať informácie o produktoch a cenách. Celofiremný prehľad v predajných procesoch poskytuje lepšie porozumenie Vašich zákazníkov., čo napreduje k zlepšeniu vzťahov so zákazníkmi. Kombináciou s hlavnými administratívnymi nástrojmi, to umožňuje spoločnostiam efektívnejšie overovať a ovplyvňovať obchodné procesy, s cieľom získať väčší podiel na trhu.

 • Komplexné znalosti finančných procesov

Tento produkt poskytuje kompletný finančný manažérsky systém, ktorý buduje efektivitu a produktivitu pomocou nástrojov ako je podpora paralelných mien, plánovanie a spracovávanie bankových operácií.

 • Operatívná podpora

Dokonalý systém riadenia skladu –  kitting, riadený sklad, viac úrovňové  cenníky – podporuje nové účinné workflow použiteľné naprieč celou spoločnosťou.

 • Manažérské podpory

Riešenie poskytuje nástroje potrebné pre zjednodušenie prevádzkových a manažérskych procesov, vrátane online upozornení, riadenie predajných zliav, riadenie výnimiek a schvaľovacie workflow. Jednoduchým presunom časti informácií na obrazovku a ich prepojením s inými informáciami s využitím vlastnosti Drag&Relate.

Manažment má možnosť na základe vlastných skúseností definovať a vykonávať neobmedzené množstvo výkazov. Tieto výkazy napomáhajú sústrediť sa hlavne na vzťahy a transakcie, ktoré sú kritické pre samotné podnikanie.

 • Intuitívne uživateľské rozhranie

Je navrhnuté aj pre menej zdatných výkonných pracovníkov. Produkt poskytuje každému užívateľovi potrebné nástroje na sprístupnenie informácií na oboch, sumárnej ako aj detailnej úrovni. Dôsledkom toho, SAP Business One zabezpečuje vysokú úroveň angažovanosti výkonných pracovníkov, ktorí zvyšujú kvalitu a správnosť každého obchodného procesu.

 • Rozšírenie pre dynamické podnikanie

SAP Business One je možné integrovať so všetkými riešeniami mySAP™ Business Suite, čím umožňuje spoločnostiam rozširovať svoje systémy v závislosti na zmenách a raste spoločnosti.

 

 

Přínosy SAP Business One

SAP Business One je manažérske riešenie budúcnosti pre Vaše spoločnosti. Tento výkonný softvér podporuje rast spoločnosti a jeho používanie zlepšuje finančné ukazovatele Výhody pre malé a stredné spoločnosti sú nasledovné:

 • Jednoduché použitie

Intuitívne užívateľské rozhranie umožňuje zamestnancom na všetkých úrovniach pracovať rýchlo a efektívne. Pomocou jednoduchej navigácie a funkcie Drag&Relate. SAP Business One umožňuje užívateľom jednoduchým spôsobom klásť otázky a získavať okamžité a správne výsledky.

 • Rozšírená produktivita a kontrola

Zvýšenie produktivity zamestnancov, zlepšenie komunikácie s dodávateľmi a zvýšená efektivita prevádzkových operácií poskytujú vysokú kvalitu pri kontrole nákladov. Spoločnosti majú priestor pre definovanie rôznych pravidiel za účelom kontroly jednotlivých operácií; ak sú tieto pravidlá porušené, produkt upozorňuje zodpovednú osobu definovanú pre problém alebo realizuje zmenu automaticky, podľa nastavených parametrov.

 • Globálny dosah

Ak majú Vaše podnikateľské aktivity rozpätie po celej zemeguli, tak by mal aj Váš systém pracovať v rôznych jazykoch a krajinách. SAP Business One je lokalizovaný v každej krajine, kde je ponúkaný, umožňuje spoločnostiam riadiť a vykazovať všetky podnikateľské aktivity vo viacerých menách. Je dostupných 20 lokalizovaných verzií podporujúcich viaceré svetové jazyky.

 • Hmatateľné výsledky v týždňoch, nie v mesiacoch

SAP Business One je možné implementovať veľmi rýchlo s bezproblémovým nastavením. Spoločnosti môžu disponovať riešením a začať tak využívať systém v priebehu niekoľkých dní, čo znamená, že rozhodnutie začiatok používania tohto riešenia nenaruší Váše podnikanie.

 

 Funkčný popis prednastaveného systému SAP Business One

SAP Business One je založený na jednoducho ovládateľnom rozhraní a používa sa ako hlavná firemná ERP aplikácia s možnosťou využitia ďalších štandardných rozhraní. Vystupuje ako komplexný a univerzálny podnikateľský manažérsky nástroj.

Produkt poskytuje všetky bežné administratívne funkcie, ktoré umožňujú upravovať a zálohovať dáta, definovať kurzy prepočtu, parametrizovať oprávnenia a prístupy, a pristupovať k údajom z produktov tretích strán. Pozostáva z 11-ich modulov, ktoré rozširujú jeho schopnosti o poskytovanie viac ako základných administratívnych funkcií a zjednodušuje vaše podnikové procesy. Jedná sa o nasledovné moduly:

 • Finančné účetnictvo podporuje všetky bežně využívané finančné operácie vrátane účtovnictva hlavnej knihy, definovania a správy účtov, účtové denníky, účtovanie v cudzej mene, plánovanie, atď.
 • Odbyt napomáha definovať ceny výrobkov, spracovávať zákazky odberateľov, riadiť procesy dodania výrobkov, aktualizovať skladové zásoby, a riadiť procesy fakturácie a pohľadávok.
 • Nákup riadenie a správa dodávateľských kontraktov a operácií ako je vystavenie nákupnej objednávky, aktualizácia interných zásob, kalkulácia hodnôt importovaných položiek, spracovanie platieb, a riadenie dobropisov a záloh.
 • Obchodný partner umožňuje kontrolu zodpovedajúcich informácií o vašich odberateľoch, predajcoch, a dodávateľoch vrátane ich vlastností, stavy na ich účtoch, sumarizácia ich kontraktov a analýzy odbytového plánu.
 • Bankovné operácie zabezpečuje spracovanie finančných operácií, ako sú pokladničné operácie, depozitné operácie, operácie so šekmi, zálohy, platby kreditnou kartou ako aj spracovanie bankových výpisov.
 • Riadený sklad riadenie stavu skladu, správa položiek, príprava cenníkov, špecifické cenové podmienky, prepojenie medzi riadeným skladom a skladom.
 • Výroba poskytuje nástroje pre výrobu, ktoré umožňujú definovanie viac úrovňových  THN a definovanie výrobných zákaziek, ktoré poskytujú potrebné informácie o výrobku a dostupnosti jednotlivých materiálov.
 • Kontroling umožňuje definíciu ziskových stredísk a ukazovateľov nákladov, ako aj generovanie výkazu Ziskov a strát pre každé stredisko.
 • Výkaznictvo poskytuje výkonné výkazy pre každú oblasť vášho podnikania vrátane dodávateľských a odberateľských operácií, cash flow, sumarizáciu kontaktov so zákazníkmi, prehľady účtovania, skladové zásoby, zostatky na účtoch, výkazy o cenách, a ďalšie (pomocou preddefinovaných výkazov alebo vami definovaných zostáv).
 • Riadenie služieb optimalizuje činnosti vášho oddelenia služieb, poskytuje podporu pre servisné operácie, riadenie kontraktov pre služby, plánovanie služieb, sledovanie komunikácie so zákazníkmi, podporu zákazníkov, a riadenie obchodných príležitostí.
 • Personalistika poskytuje správu personálu vrátane správy zamestnaneckých údajov, kontaktné informácie a výkazy dochádzky.

 

SAP Business One rozšírenia

Okrem základnej funkcionality, je produkt SAP Business One doplnený o sadu modulov, ktoré rozširujú základnú funkcionalitu. Potreba rozšírenia vnikla hlavne v súvislosti s prispôsobením k Slovenskej legislatíve.

Tieto moduly sa všeobecne nazývajú Addony. Addony sa rozdeľujú na tzv. Interné a Externé.

Interné Addony

Sú integrálnou súčasťou základnej licencie SAP Business One. Sú dodávané v cene základných licencií (napr. Registračná Pokladňa).

 • Zoznam interných Addonov:
  • Registračná pokladňa
  • Intrastat
  • VRIS (el. styk s bankou)

Externé Addony

Nie sú súčasťou základnej licencie SAP Business One. Ich ceny sú stanovené individuálne (napr. Majetok).

 • Zoznam externých Addonov:
  • Majetok SK
  • Majetok CZ
  • Mzdy
  • Predprijemky
  • Výkazy
  • Výroby Sysclass

Okrem rozlíšenia Addonov na interné a externé , možno Addony ešte rozdeliť na dFlex Addony a Addony tretích strán (tie, ktoré neboli vyvinuté spoločnosťou dFlex):

dFlex Addony

 • Registráčna pokladňa
 • Intrastat
 • Majetok SK
 • Majetok CZ
 • Mzdy
 • Predprijemky
 • Cenotvorba
 • Výkazy

Addony tretích strán:

 • VRIS
 • Mzdy
 • Výroba SysClass