SAP HANA

SAP Business One powered by HANA je technológia budúcnosti. Prečo? V prvom prípade preto, že to, čo my dokážeme v súčasnosti dodať, ostatní ešte Vám nemôžu ani sľúbiť :)

 

Čo je SAP HANA?

SAP Business One vo verzii HANA je moderná ERP aplikácia na bázi "in-memory" technológie. Jedná sa o prevratnú a inovativnú technológiu, která bežnému ERP systému dodáva rozmery špičkových manažérskych aplikácií, ale bez nútnosti ďalších doplnkových investic do HW, OLAP technológíí a podobne.

SAP HANA (High Performance Analytics Appliance) je revolučná aplikačná a databázová platforma firmy SAP. Jde o výkonnú aplikáciu s mnoha už pripravenými funkcami a s podporou HTML5. To mimo iné výrazne urýchluje vývoj nových aplikácií a umožňuje dosahovať ich vysokého výkonu aj na mobilných zariadeniach ako sú inteligentné telefóny alebo tablety. Akékoľvek databázové operácie probiehajú len v operačnej pamäti serveru (koncept „in-memory“), tzn. že dáta sa už z diskov priebežně nenačítajú. Na rozdiel od bežných SQL databáz sa dáta primárně ukládajú „sloupcově“ (tzv. „column store“) a nie „rádkovo“ (tzv. „row store“). Agregácia MS SQL databázy na databázu HANA je v pomere 10:1.

 

Prečo SAP Business One na platforme SAP HANA?

  • Štandardné zostavy a funkcionality v SAP Business One pre verziu HANA sú rýchlejšie až o 300%.
  • Veľmi rýchla odozva na otázky, ktorých výpočet by na bežné SQL databáze trval aj tisíckrát dlhšie.
  • Rýchle spracovanie veľkých objemov dát v reálnom čase a zároveň ich okamžitá analýza (tzv. "Real time analytics").
  • Výrazné zníženie nákladov na hardvér a jeho údržbu vďaka flexibilnému a nákladovo efektívnemu real-time prístupu k správe veľkých objemov dát (big data).
  • Interaktívne analýza dát plne nahradí OLAP, alebo iné dátové kocky a dátové sklady.

 

SAP Business One a SAP HANA

Malé a stredné firmy majú rôznorodé potreby - jedna veľkosť software pre riadenie podniku postačuje pre všetkých. Stačí si vybrať:

 

  • SAP Business One, verzia pre SAP HANA: Operácie a analýzy beží plne na SAP HANA databázu. ,, In- memory processing "umožňuje nové, nadštandardné zvýšenie výkonu pri práci s podnikovou aplikáciou.

 

  • Analýzy na SAP HANA: použitie sa SAP Business One na SQL databáze ako plug-in, ktorý preberá analytickú prácu z SQL databázy do prostredia HANA. Ideálne pre spoločnosti, ktoré chcú rýchly a flexibilný reporting a interaktívne analytické nástroje a v súčasnosti využívajú SAP Business One vo verzii MS SQL.

 

  • SAP Business One: originálne riešenie fungujúce na Microsoft SQL databáze, plnohodnotný informačný systém pre riadenie podniku.

 

Súčasní zákazníci SAP Business One môžu investovať do migrácie licencií na SAP HANA, čím mnohonásobne zvýšia hodnotu svojho informačného systému za minimálnu investíciu.